Nieuwsflits

EVC Adviesbureau is een erkend EVC-begeleiders- en assessorenbureau en werkt conform de kwaliteitscode EVC. Dit geeft u de garantie dat de EVC-procedure die u bij ons doorloopt van goede kwaliteit is. DUO evc-register-raadplegen 2016 

Onder actueel overzicht EVC - Aanbieders vindt u de link naar het actuele register.

De arbeidsmarkt stelt steeds nieuwe en hogere eisen aan werknemers. Als gevolg daarvan moeten mensen zich flexibel opstellen tegenover (nieuwe) omstandigheden waarmee zij te maken krijgen in hun werkbare leven. In een EVC-traject wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt over welke vaardigheden u beschikt, maar het traject geeft u ook inzicht in wat u nog kunt leren.

U kunt vrijblijvend een afspraak maken via info@evcadviesbureau.com

EVC- trajecten vanaf € 995,- EVP-Traject vanaf € 350,-  Exclusief BTW


EVC Adviesbureau, uw erkende EVC-aanbieder
Mensen leren altijd en overal. Niet alleen op school, ook op het werk en van hobby's. Ze ontwikkelen allerlei competenties, soms zonder dat ze het zich realiseren. Het doel van EVC is uw aanwezige competenties zichtbaar te maken, te waarderen en te erkennen. EVC heeft uitgebreide mogelijkheden voor u als u werkgever, werknemer of werkzoekende bent. Een werknemer of werkzoekende krijgt zicht op zijn kansen op de arbeidsmarkt. Als u aan uw verdere (loopbaan)ontwikkeling wilt werken of aan die van uw medewerker, biedt EVC een passend instrument.
Het is een goed middel voor het bedrijfsleven om in ruime zin scholing en ontwikkeling te organiseren en te stimuleren. Een belangrijke meerwaarde daarbij is dat het formeel erkennen van het vakmanschap van medewerkers een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit en de uitstraling van de organisatie en zelfs die van de gehele branche kan vergroten.
Daarnaast kan het gericht zijn op het verkrijgen van één of meer certificaten en zelfs een diploma.

EVC Adviesbureau is specialist op het gebied van competentiemanagement en wil inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven. Met het inzetten van EVC als instrument werkt zij mee aan een betere arbeidsmarkttoeleiding, verbetering van arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

EVC Adviesbureau onderscheidt zich van veel andere aanbieders door haar vakkundigheid, betrouwbaarheid en dienstverlening.
EVC Adviesbureau levert maatwerk en past haar EVC-instrumenten aan aan het niveau van de kandidaat.
EVC Adviesbureau is een onafhankelijk EVC-aanbieder, dat wil zeggen dat ze zelf geen opleidingen aanbiedt en niet formeel aan een onderwijsinstelling is verbonden.
EVC Adviesbureau is een erkend EVC-aanbieder en werkt volgens de landelijk opgestelde Kwaliteitscode EVC. We zijn terug te vinden in het landelijk register van: www.kenniscentrumevc.nl .
www.gehandicapten.info