Nieuwsflits

Geachte belangstellende,

EVC Adviesbureau gaat binnenkort stoppen. Wij nemen geen nieuwe kandidaten meer aan maar u kunt zich aanmelden bij :

Trigon Training & Ontwikkeling

contactpersoon:  drs.Els Schouenberg

Telefoonnummer 0343 - 51 57 53

info@trigon-training.nl

www.trigon-training.nl

 

 


EVC Adviesbureau, uw erkende EVC-aanbieder
Mensen leren altijd en overal. Niet alleen op school, ook op het werk en van hobby's. Ze ontwikkelen allerlei competenties, soms zonder dat ze het zich realiseren. Het doel van EVC is uw aanwezige competenties zichtbaar te maken, te waarderen en te erkennen. EVC heeft uitgebreide mogelijkheden voor u als u werkgever, werknemer of werkzoekende bent. Een werknemer of werkzoekende krijgt zicht op zijn kansen op de arbeidsmarkt. Als u aan uw verdere (loopbaan)ontwikkeling wilt werken of aan die van uw medewerker, biedt EVC een passend instrument.
Het is een goed middel voor het bedrijfsleven om in ruime zin scholing en ontwikkeling te organiseren en te stimuleren. Een belangrijke meerwaarde daarbij is dat het formeel erkennen van het vakmanschap van medewerkers een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit en de uitstraling van de organisatie en zelfs die van de gehele branche kan vergroten.
Daarnaast kan het gericht zijn op het verkrijgen van één of meer certificaten en zelfs een diploma.

EVC Adviesbureau is specialist op het gebied van competentiemanagement en wil inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven. Met het inzetten van EVC als instrument werkt zij mee aan een betere arbeidsmarkttoeleiding, verbetering van arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

EVC Adviesbureau onderscheidt zich van veel andere aanbieders door haar vakkundigheid, betrouwbaarheid en dienstverlening.
EVC Adviesbureau levert maatwerk en past haar EVC-instrumenten aan aan het niveau van de kandidaat.
EVC Adviesbureau is een onafhankelijk EVC-aanbieder, dat wil zeggen dat ze zelf geen opleidingen aanbiedt en niet formeel aan een onderwijsinstelling is verbonden.
EVC Adviesbureau is een erkend EVC-aanbieder en werkt volgens de landelijk opgestelde Kwaliteitscode EVC. We zijn terug te vinden in het landelijk register van: www.kenniscentrumevc.nl .
www.gehandicapten.info